با مقایسه کارهای جاری، بیشتر وقت خود را به انجام کارهای مهم تر و استراتژیک اختصاص دهید؛

PERSDAY.COM

Online Persian Calendar and Daybook Web Application

دفتر یادداشت روزانه و تقویم شخصی آنلاین

( نرم افزار اینترنتی  ویژه ایرانیان)

 در صورت امکان از مرورگر بهتری استفاده نمائید...

نام دفتر     BookID


کلمه عبور   Password


نام کاربر یا شرح ویرایش (اختیاری)


انتخاب دستگاه و باز کردن دفتر
برای کاربران جدید و دفتر جدید:


 درباره نرم افزار  |  پرسش ها و پاسخ ها   |  صدای مشتری